CRUACHA GLAS’ NA hÉIREANN

Tá an samhradh ag sileadh a shéada inniu ar fud oileán na naomh Tá an ghrian ag soilsiú go gléigeal is ag líonadh le haoibhneas an tír; Ó is minic mé ag smaoineamh ar philleadh ar ais ionsar chairde mo chléibh I measc suáilcí sona mo chine ina gcónaí fá chruacha na hÉireann Curfá: CruachaAn chuid eile de “CRUACHA GLAS’ NA hÉIREANN”