Príosún Chluain Meala (Leagan 3)

Bliain is lá amárach sea dh’fhágas an baile,A’ dul go hArd Phádraig ag cur lásaí lem hata;Bhí Buachaillí Bána ann agus rás acu ar Ghallaibh,Agus mé ’dubhach deorach i bPríosún Chluain Meala. Tá mo shrian is mo dhiallait ar iarraidh le fada,Tá mo liathróid á bualadh ag buachaillí an bhaile,Tá mo chamán dá liathadh féAn chuid eile de “Príosún Chluain Meala (Leagan 3)”

Príosún Chluain Meala (Leagan 2)

Ar maidin lae ’le Pádraig ’s mé ag fágáilt an bhaile,’S mé ag dul go hÁrd Pádraig ‘cur lásaí lem hata.Bhí Briainín is Máirín á shíor-rádh liomsa casadh,Agus mé go socair sást’ i bhfochair Sergeant ag ól leanna. Éir’id’ shuidhe a bhuachaill, agus gluais ar do ghearrán,Go ragham ’triall ar an stuairín ’tá thuas arAn chuid eile de “Príosún Chluain Meala (Leagan 2)”

Príosún Chluain Meala (Leagan 1)

Dh’imíos-sa óm mhuintir le aird-intinn an tsaoil,Liostáil mé san arm is níor dh’fhan mé ach bliain;Dhein mé deserting, ar an mbaile ’raibh mo thriail,Is i bPríosún Chluain Meala ’tá mo leaba le bliain. Tá mo shrian is mo dhiallait ar iarraidh le tamall,Tá mo chamán ag liathadh is ag fiaradh fé’n leaba,Tá mo liathróid áAn chuid eile de “Príosún Chluain Meala (Leagan 1)”

Péarla an Chúil Chraobhaigh (Fada)

Dob aoibhinn mo bheatha feadh sealad i dtúis mo shaoil,Gan buaireamh gan mhairg cois Machan ghlas úr na gcraobh,Is ann a chónaigh an ainnir gheal phearsanta, shuairc, mhín, tséimh,Chuirfeadh suáilceas ar m’aigne ar maidin ’s i meon an lae. B’í péarla an chúil chraobhaigh mo rogha ’s mo thogha thar mnáibh,A dtug mo chroí geanAn chuid eile de “Péarla an Chúil Chraobhaigh (Fada)”

Péarla an Chúil Chraobhaigh (Gairid)

Dob aoibhinn mo bheatha ar feadh sealad i dtúis mo shaoil,Gan buaireamh gan mhairg cois Mhachan ghlas úr na gcraobh,Is ann a chónaigh an ainnir gheal, phearsanta, shuairc, mhín, tséimh,Chuirfeadh suáilceas ar m’aigne ar maidin ’s ar mheán an lae. S’í péarla an chúil chraobhaigh mo rogha ’s mo thogha thar mnáibh,A dtug mo chroíAn chuid eile de “Péarla an Chúil Chraobhaigh (Gairid)”

Na Conneries

A Choimín mhallaithe guímse deacair ort ’s gráin Mhic Dé,Agus ar an ngasra úd ’tá ceangailte go dlúth led thaobh,Mar is sibh a dhearbhaigh i láthair Choisteala ar an triúr fear séimh,Is a chuir na Connerys thar na farraigí go dtí na New South Wales. An té bheadh ina sheasamh ann is a dhéanfadh machnamhAn chuid eile de “Na Conneries”

Lá Fhéile Pádraig (Leagan 3)

Ó bhíos Lá Fhéil’ Pádraig im’ shuí i tigh’n tábhairneBhí gasra álainn le mo thaobh ag ól,Bhí stuaire mhánla na gcuacha bán’ ann,A súil mar airne ’s a grua mar rós.Bhí dís dearthár ann ’na suí ar cheann ’cláir ann’Thug searc ’s grá don réilthean óg,Fear súiste is rámhainne is maistir scoláirí,A scríobh a lánAn chuid eile de “Lá Fhéile Pádraig (Leagan 3)”

Lá Fhéile Pádraig (Leagan 2)

Do bhíos Lá ’le Pádraig i mo shuí i dtigh tábhairneBhí cuideachta álainn le mo thaobh ag ól,Bhí maighre mánla na gcuacha bán’ ann,A cneas mar bhláth ’s a grua mar rós.Bhí dís de shárfhir ’na suí ós cionn cláir annA thug searc ’s grá mór don aoileann óg,Fear súiste is rámhainne is maistir scoláirí,DoAn chuid eile de “Lá Fhéile Pádraig (Leagan 2)”

I am a young fellow (Leagan 2)

I am a young fellow that ran out my lands and means,Agus cailleach an bhaile ná tabharfadh dam bean ná spré,Oh, I placed my affections on one that had gold in store,Agus gheallas do’n ainnir ná scarfainn léi féin go deó. We made up our minds with each other for to elope,Is do rugas anAn chuid eile de “I am a young fellow (Leagan 2)”

I am a Young Fellow (Leagan 1)

I am a young fellow that drank out his land and means,’S cailligh an bhaile ná tabharfadh dom bean ná spré,I placed my affections on one that had gold in store,’S gheallas don ainnir go leanfainn di féin go deo We made up our minds with each other for to elope,’S go dtabharfainn mo chapallAn chuid eile de “I am a Young Fellow (Leagan 1)”