Na Conneries

A Choimín mhallaithe guímse deacair ort ’s gráin Mhic Dé,Agus ar an ngasra úd ’tá ceangailte go dlúth led thaobh,Mar is sibh a dhearbhaigh i láthair Choisteala ar an triúr fear séimh,Is a chuir na Connerys thar na farraigí go dtí na New South Wales. An té bheadh ina sheasamh ann is a dhéanfadh machnamhAn chuid eile de “Na Conneries”

Baile Uí Gháigín

Tá Baile Uí Gháigín, mo chumha, fé mhairgTríd an scafaire álainn.Gach n-aon a ghabhadh a’ tslí chun aoibhneas a tharraingt,Thugaidís oíche is lá ann.Nuair a chuirfeá ort do phíb is ea a thagadh an sagart,Is ba róbhreá d’imirt a bhí ar áilleacht.I bhFlaithis Mhic Dé i measc na naomh go raibh t’anam,Agus chuirfeadh Naomh PeadarAn chuid eile de “Baile Uí Gháigín”

An Bhuatais (Aor an tSagairt)

Ailliliú, a dhuine a chruinnigh an t-ualach,Ar mhiste leat gluaiseacht nó an mairfir go brách?Bágún dod chistin a dh’oirfeadh rómhór duitIs má chuirtear san uaigh leat é codail go sámh.Dá mhéad iad do dhlithe, d’ionmhas is d’ualachChífidh tú an tuama romhat lán de na cnámh’.Ach de réir mar a thuigim do shentence an uair úd,NíAn chuid eile de “An Bhuatais (Aor an tSagairt)”

Maidin Luain Chincíse

Maidin Luain Chincíse labhair an síofra sa ngleann Do bhailíodar na cága chun ábhacht a dhéanamh ann Do chruinníomar ‘na dtimpeall is do lasamar ár dtinte Agus thógamar ceo draíochta go haoibhinn os a gceann Is mó baile margaidh agus cathair aoibhin cheoil Agus cúirt ag na Sasanaigh chun seasamh ann ‘nár gcomhair Beir scéalaAn chuid eile de “Maidin Luain Chincíse”

Dónall Óg (Leagan 2)

A Dhónaill Óig, má théir thar farraige,Beir mé féin leat, is ná déan do dhearmad,Is beidh agat féirín lá aonaigh is margaidh,Is iníon Rí Gréige mar chéile leapa agat.’Gus tá mo chroíse chomh dubh le háirne,Nó le gual dubh a bhuailfí i gceártan,Nó le bonn seanbhróg ar hallaí bána Nó le crann a dtitfeadh an bláthAn chuid eile de “Dónall Óg (Leagan 2)”