An Buachaillín Bán

Tá mo chroí-se go tláth lag ‘s i lár mo chuid saothair Tagann lán tocht im chléibhse cé nár mhéin liom é rá Tá an díbirt i ndán dom ó bháin  bheannaibh Éireann Is fánach mo shaolsa ‘s is déarach mo chás Is cuimhin liom an tráth úd a ghrá ghil na n-ae istigh ThugasAn chuid eile de “An Buachaillín Bán”

Na Conneries

A Choimín mhallaithe guímse deacair ort ’s gráin Mhic Dé,Agus ar an ngasra úd ’tá ceangailte go dlúth led thaobh,Mar is sibh a dhearbhaigh i láthair Choisteala ar an triúr fear séimh,Is a chuir na Connerys thar na farraigí go dtí na New South Wales. An té bheadh ina sheasamh ann is a dhéanfadh machnamhAn chuid eile de “Na Conneries”

Lá Fhéile Pádraig (Leagan 2)

Do bhíos Lá ’le Pádraig i mo shuí i dtigh tábhairneBhí cuideachta álainn le mo thaobh ag ól,Bhí maighre mánla na gcuacha bán’ ann,A cneas mar bhláth ’s a grua mar rós.Bhí dís de shárfhir ’na suí ós cionn cláir annA thug searc ’s grá mór don aoileann óg,Fear súiste is rámhainne is maistir scoláirí,DoAn chuid eile de “Lá Fhéile Pádraig (Leagan 2)”

Fáinne Geal an Lae

Ar maidin moch do ghabhas amach ar bruach Locha Léin An Samhradh teacht ‘san chraobh lem ais agus lonnradh te on ngréin Ar mo thaisteal dom tré bhailtí poirt agus bánta míne réidh Cé gheobhainn lem ais ach an chúilfhionn deas le fáinne geal an lae. – Ní raibh bróg ná stoca, caidhp ná clócaAn chuid eile de “Fáinne Geal an Lae”

Eochaill (Nioclás Tóibín)

Maidin Domhnaigh, is mé ag dul go hEochaill,Do chasadh an óigbhean orm sa tslí;Bhí a gruaig ar áilleacht ar sileadh thóirsteIs ba bhinne a glór ná na ceolta sí.Leagas mo lámh thar a bráid le mórtasIs d’iarr mé póigín ar stór mo chroí;Ach sé dúirt sí “Stad is ná strac mo chlócaIs gan fios doAn chuid eile de “Eochaill (Nioclás Tóibín)”

Eochaill

Maidin Domhna’, is mé ag dul go hEochaill,Do chasadh an óigbhean orm sa tslí.Bhí scáil ’na leacain ar dath na rósaí,’S ba bhinne a glór ná na ceolta sí.Leagas mo lámh thar a bráid le mórtasAgus dh’iarr mé póigín ar stór mo chroí;Is é dúirt sí “Stad is ná strac mo chlócaGan fhios do ghnó-saAn chuid eile de “Eochaill”

Aonach Bhearna na Gaoithe (Gairid)

Bhí diversion (divarsion) aerach ar an aonach,Mórchuid aeir is aoibhnis,Ceolta néata, sport is scléip suilt,Feoil á gléasadh chun bídh ann.Bhí whiskey is ale ann fíon Genéva,Branda craorac bríomhar,Plúr na déise, arán sinséir,is cáis ar scales á díol ann. Rabhdlam raindí, rabhdlam raindí, rabhdlam raindí réidíRabhdlam raindí, rabhdlam raindí is mallaithe an dream tincéirí. Bhí siúicrí,An chuid eile de “Aonach Bhearna na Gaoithe (Gairid)”

An Páistín Fionn

Grá lem’ anam mo pháistín fionn,A bhfuil a croí is a haigne ag gáire liom;A cíocha geala mar bhláth na gcrannIs a píob mar eala lá Márta. Is tusa mo rún, mo rún, mo rún,Is tusa mo rún is mo ghrá geal;Is tusa mo rún is mo chumann go buan,‘Sé mo chreach gan tú agamAn chuid eile de “An Páistín Fionn”

An Bhuatais (Aor an tSagairt)

Ailliliú, a dhuine a chruinnigh an t-ualach,Ar mhiste leat gluaiseacht nó an mairfir go brách?Bágún dod chistin a dh’oirfeadh rómhór duitIs má chuirtear san uaigh leat é codail go sámh.Dá mhéad iad do dhlithe, d’ionmhas is d’ualachChífidh tú an tuama romhat lán de na cnámh’.Ach de réir mar a thuigim do shentence an uair úd,NíAn chuid eile de “An Bhuatais (Aor an tSagairt)”

Cath Chéim an Fhia

Cois abhainn Ghleann an Chéime in Uíbh Laoghaire ‘sea bhímse  Mar a dtéann an fia san oíche chun síor-chodladh só  Ag machnamh seal liom fhéinig, ag déanamh mo smaointe.  Ag éisteacht i gcoillte le binnghuth na n-eon  Nuair a chuala an cath ag teacht aniar  Is glór na n-each ag teacht le sians  Le fuaimAn chuid eile de “Cath Chéim an Fhia”