Gráinne

Cé hí siúd a chím ag tarraingt chugainn aníos?Nó fós cad is brí lena cuairt chugainn?‘Sí Gráinne Mhilis Mhaol í, a chaill a teanga féin,Is atá chugainn go tréan ar a tuairisc. Curfá:Ó labhair leí go séimh deas i dteanga bhinn na hÉireann,Is tabharfadsa an chailc is an clár liom;Ná bíodh eagla ar an mbé,An chuid eile de “Gráinne”

Cill Chais

Cad a dhéanfaimid feasta gan adhmad?Tá deireadh na gcoillte ar lár;níl trácht ar Chill Chais ná ar a teaghlachis ní chluinfear a cling go bráth.An áit úd a gcónaíodh an deighbheanfuair gradam is meidhir thar mhnáibh,bhíodh iarlaí ag tarraingt tar toinn annis an t-aifreann binn á rá. Ní chluinim fuaim lachan ná gé ann,ná fiolarAn chuid eile de “Cill Chais”

Dúthaigh Gheal Déise

Nuair a chanfaidh na h-éanlaith go meidhreachIs éalóidh an Geimhreadh i gcéin;I ndúthaigh na gcnoc is na gcoillteNuair a thiocfaidh a faghairt sa ghréin;Nuair a thiocfaidh na blátha ar ghéagaIs fáinleoga eásca ón SpáinnSea rachad go Dúthaigh Gheal Déise,Mar léi-se is mó mo bháidh.Do shiúilíosa sléibhte na hAlban‘Dir bheanna ‘gus riasca ruaDo shiúilíosa slíombhánta ShasanaIsAn chuid eile de “Dúthaigh Gheal Déise”

Fiach an Mhadra Rua

Ar airíomhar an scéal a bhí ‘gainn um Fheil’ BhrídeNuair a tháinig na capaill ‘sna marcaigh seo taoi’ linn,Fiach an mhadra ‘dhein díobháil na ndaoine,Curfá:San rol do dol …Bhí Seán Gealbhán ann ‘s Tomás Ó MathúnaBhí, ar mh’fhallaigh is fearaibh an dochtúra ann,Bhí Pad Ghríobhtha thíos roimhe ar an Móta.Bhí Artur Antaine on tSean-Chluain ann,PeaidAn chuid eile de “Fiach an Mhadra Rua”

Gráinne

Ce h-í siud a chím ag tarraingt chughainn anairNo fós cad is brí lena cuairt chughainn?Sí Gráinne mhilis mhaol í a chaill a teanga féin’S atá chughainn go tréan ar a tuairisc.CúrfáÓ labhair léi go séimh deas i dteanga bhinn na hÉireannIs tabharfad-sa an chailc is an clár liomNá bíodh eagla ar an mbé beidhAn chuid eile de “Gráinne”

Ráiteachas na Tairngreacht’

Aréir is mé go tláith lag, go tabhartha tnáite in easpa chirt,Sea dhearcas ag teacht i mo láthair an bhean dob áilne fionnachruth.Bhí gruaig a cinn go búclach buí ina slaoda síos go talamh léi.Is le glór a béil gur bhuil sí an draíocht ar cheolta sí na Banba.Is a chlanna Gael na n-árann, sinAn chuid eile de “Ráiteachas na Tairngreacht’”

Rosc Catha na Mumhan

D’aithníos féin gan bhréig ar fhuacht’s ar anfa théitis taobh le cuanar chanadh na n-éan go séanmhar suaircgo gcasfadh mo Shaesar glé gan ghruaimMeasaim gur subhach don Mumhain an fhuaim’s dá maireann go dubhach de chrú na mbuatorann na dtonn le sleasaibh na long’tá ag tarraingt go teann ‘nár gceann ar cuaird. Tá lasadh sa ghréin gachAn chuid eile de “Rosc Catha na Mumhan”

Éinín na hOíche

Tá éinín milis ó thitim na hoícheAr ghéigín suite go triopallach líofa;Ceol níos binne ní chluinim ar aon chor,Thógfadh sé tinneas de dhuine bheadh tréith leis.Fáilte ‘gus fiche romhat, éinín na hoíche,Sláinte gan briseadh chugat, eínín na hoíche;I m’aonair gan duine ‘gus tuirse ar an gcroí ‘gam,Is déirc liom do chuileachta, éinín na hoíche.   Bíonn éin ar inneall i bhfochair a chéile,Tar éis gachAn chuid eile de “Éinín na hOíche”