Aonach Bhearna na Gaoithe (Fada)

Bhí diversion aerach ar an aonach,Mórchuid aeir is aoibhnis,Ceolta néata, spórt is scléip suilt,Feoil á gléasadh chun bídh ann.Bhí whiskey is ale ann, fíon Genéva,Branda craorac bríomhar,Plúr na déise, arán sinséir,is cáis ar scales á díol ann. Bhí siúicrí, síolta agus rísíní,Mil na gcíor á taoscadh ann,Bhí mórchuid fíona, feoil sicíní,Is ba shóil bhlaschaoin anAn chuid eile de “Aonach Bhearna na Gaoithe (Fada)”

An Páistín Fionn

Grá lem’ anam mo pháistín fionn,A bhfuil a croí is a haigne ag gáire liom;A cíocha geala mar bhláth na gcrannIs a píob mar eala lá Márta. Is tusa mo rún, mo rún, mo rún,Is tusa mo rún is mo ghrá geal;Is tusa mo rún is mo chumann go buan,‘Sé mo chreach gan tú agamAn chuid eile de “An Páistín Fionn”

An londubh ’s an Chéirseach

Tá an londubh ’s an chéirseach is an fhuiseoigín le chéileIs an smóilín binn bréagach ina ndiaidh ins gach ard.An chuach i measc an mhéid sin ag seinm dánta is dréachtaDo chúl trom tais na bpéarla is dóm chéad míle grá. Dá mbeinnse im’ smóilín do leanfainn tríd an móin íMar is ise bláth naAn chuid eile de “An londubh ’s an Chéirseach”

An Londubh is an Chéirseach

Tá an londubh is an chéirseach Is an fhuiseoigín le chéile Is an smóilín binn bréagach ‘Na ndéidh ins gach aird. An chuach i measc an mhéid sin Ag seinm dánta is dréachta Do chúl trom tais na bpéarla Is dom chéad míle grá. Is trua gan mé is mo shiúirín Is barr mo láimheAn chuid eile de “An Londubh is an Chéirseach”

An Bhuatais (Aor an tSagairt)

Ailliliú, a dhuine a chruinnigh an t-ualach,Ar mhiste leat gluaiseacht nó an mairfir go brách?Bágún dod chistin a dh’oirfeadh rómhór duitIs má chuirtear san uaigh leat é codail go sámh.Dá mhéad iad do dhlithe, d’ionmhas is d’ualachChífidh tú an tuama romhat lán de na cnámh’.Ach de réir mar a thuigim do shentence an uair úd,NíAn chuid eile de “An Bhuatais (Aor an tSagairt)”

A Spailpín, a Rún

A spailpín, a rún, Dé do bheathasa chughainnNó cár bhainis an fómhar chomh luath so?Dá mbeadh a fhios agam féin cá rabhais innéBa ghairid liom do bhéal a phógadh.A chailli’ bhuí chróin, níor mhilis liom do phóg’S ní ghlacfainn céad bó mar spré leat,Mar go mb’fhearr liomsa póg ó chailín beag ógNá a bhfuil agatAn chuid eile de “A Spailpín, a Rún”

Cití na gCumann

Is do thánas an baile seo ‘réir Is do bhí sé ‘gam déanach go leor ‘S mé ar intinn an margadh a dhéanamh ‘S ná scarfainn léi féin go deo Níor tháinig a Daidí chun réitigh Cár mhiste dom é na dhóibh? Beirim slán agus beannacht as mo ghaolta ‘S ní chasfaidh mé fhéin goAn chuid eile de “Cití na gCumann”

Pilib Séimh Ó Fathaigh

Aréir ‘s mé ag machnamh ar mhaoilinn an leasaCé chífinn chugham ag tarraingt ach an tsíbhruinneall óg, A raibh brat cumha léi go talamh, a cuacha gan ceangal, A géaga léi ar leathadh is í ag síorshileadh deor;Dh’fhiosraíos féin den ainnir cén tír di nó a hainmAn tú síbhean na Craige, Ríon Airt nó Mór,An tú ÁineAn chuid eile de “Pilib Séimh Ó Fathaigh”

Baile Uí Gháigín

Tá Baile Uí Gháigín go bráth fé mhairg As diaidh mo scafaire breá deas ; Gach n-aon a ghabhadh a’ tslí is chun a thí do bhíodh a thaisteal, ‘S gheibhidíst iostas mí nó ráithe. Nuair a chuirtheá ort do phíob, a shíol na sagart, Nach cliste a dh’imireóthá an Hárman; I bhFlaitheas Geal Chríost,An chuid eile de “Baile Uí Gháigín”

I dTosach mo Shaoil

I dtosach mo shaoil, nuair a dh’fhágas an baileChasadh orm cailín beag óg ins an tslí;Bhí sí chomh haerach gur thugas-sa gean di siúdIs thá sí mar mhairg ró-mhór ar mo chroí.Níl agam tréada ar mhaoil ná ar bheanna-chnoic,Capall ná caoire ná teaghlach fé dhíon.Cuir umat nua-éadach is éalaigh chun bealaigh liomSlán agus beannacht leAn chuid eile de “I dTosach mo Shaoil”