Caoine Philib Shéimh Uí Fhathaigh

Aréir agus mé machnamh ar mhaoilinn a’ leasaCé chífinn chugham ag tarraingt ach an tsíbhruinneal óg,A raibh a bratchumha léi go talamh, a géaga léi ar leathadh,Is a cuacha buí gan casadh ’titim léi go feoir.D’fhiosruigheas féineach den ainnir cé’r díobh í nó a hainm:“An tú síbhean na Craige, ríon Airt* nó Móir?Nó’n tú AnnaAn chuid eile de “Caoine Philib Shéimh Uí Fhathaigh”

An Fhaoileann

‘Sí an fhaoileann an bhean bhreá ’na dtug mo chroí dhi grá, Mar is gile í ná barr a’ drúchta, Pé mar atháim dá n-abróinn a bháb, Cár mhiste liomsa trácht mar siúd ort, Pé mar atháim dá n-abróinn a bháb, Cár mhiste liomsa trácht mar siúd ort, Do chois, do chom, do lámha, doAn chuid eile de “An Fhaoileann”

Cití na gCumann

Is do thánas an baile seo ‘réir Is do bhí sé ‘gam déanach go leor ‘S mé ar intinn an margadh a dhéanamh ‘S ná scarfainn léi féin go deo Níor tháinig a Daidí chun réitigh Cár mhiste dom é na dhóibh? Beirim slán agus beannacht as mo ghaolta ‘S ní chasfaidh mé fhéin goAn chuid eile de “Cití na gCumann”

Rinn na nGael

Tá gaoth an tuaiscirt ag séideadh aduaidh chughainn Is Phoebus uasal go hard san spéir; Tá an saol go huaibhreach is Gaeil ag gluaiseacht, Na céadta ar tuairisc na trá go tréan. Tá an bhliain ‘s a saothar im’ dhéidhse fhéineach ‘S a rian go léircheart ar m-aghaidh gan bhréag. Beidh mo thriall go héascaAn chuid eile de “Rinn na nGael”

Ceárta Mhicil de hÓra

I gceártain Mhicil is gnáthach mise Go bearrtha cimilte gléasta, An oíche ag titim, mo phíp ar inneall ’S mé im shuí cois boilg ag séideadh. Bíonn caortha dearga tréana ag preabadh ’Na dtréadaí mallaithe dóite, Agus sárfhear imeartha ag tiomáint le fuinneamh I gceártain Mhicil de hÓra. Níl fál ar barrchrith, báire ar fhaiche,An chuid eile de “Ceárta Mhicil de hÓra”

Na Tincéirí

Tráthnóna breá ciúin is an ghrian le linn luí, Is mé cois na tine fé shuaimhneas im shuí, Tháinig bean bhocht go dtí an doras ag lorg lóistín Is í ag féachaint róthuirseach den bhóthar. Bhí a slipéirí briste gan ranna gan bonn, Is seanbhrat giobalach casta ar a ceann, Ní raibh cosaint ón bhfuachtAn chuid eile de “Na Tincéirí”

A Mhamaí Nach Tú an Cladhaire

Is a mhamaí nach tú an cladhaire Nár dh’insigh do mo dheadaí i dtráth Go rabhsa tuirseach tinn lag  Is mé millte le darta grá. Go mbím san oíche ag taibhreamh Gur im’ mhaighdean rófhada táim, Is muna bhfaighfear fear gan mhoill dom Is baolach go raghad am’ bhá.   A Nóra, bíse foighneach MarAn chuid eile de “A Mhamaí Nach Tú an Cladhaire”

Mo Thigh Beag Aerach

Tá crainnín aonair a bhfuil air géagaA bhriseann géirshioc is gaoth aduaidhAg fás go treorach ó thráth nach eol domIs sásta gleoite é, gan bhréig is buanTá éinín páirteach ar ghéig ‘na bharr san’Is é go fáiltiúil ag labhairt ó chroí’S i bhfios dom féineach, tá suite taobh leisMo thigh beag aerach sa ngleann seoAn chuid eile de “Mo Thigh Beag Aerach”

Na Conneries

A Choimín mhallaithe guímse deacair ort is gráin Mhic Dé, ‘S ar an ngasra úd tá ceangailte go dlúth led thaobh, Mar is sibh a dhearbhaigh i láthair Choisteala ar an triúr fear séimh Is a chuir na Connerys thar na farraigí go dtí na New South Wales.   An té bheadh ina sheasamh annAn chuid eile de “Na Conneries”

An Samhradh ag Filleadh go hÉirinn

Tá an geimhreadh caite agus greim an ghairfinMhilltigh, mhallaithe réabhta.An ghrian ag taitneamh i ndiaidh na fearthainneIs fialacht earraigh mar aon leí.Na mílte capaill ag cíoradh garraitheSíol i dtalamh á thaoscadhAn abhainn ag titim, an rabharta imitheIs an samhradh ag filleadh go hÉirinn. Tá taibhse tagaithe ar choillte cheanaNa crainn ag breacadh go néata.Na h-éin ag labhairtAn chuid eile de “An Samhradh ag Filleadh go hÉirinn”