Nóra an Chúil Úmair

‘A Nóra an chúil úmair ‘s é mo chumha nach liom féin thú, I ngleannta dubha uaigneach’ nó i gcuanta bán Éireann, Mar d’fhágaise mo cheannsa gan onsa amháin céille, ‘S is mac Rí mé ó Londain ‘tá i bpráinn mhór duine éigint.’ ‘Ach raghadsa thar sáile ‘s fágfad Éire feasta, Sa bhFrainc atá moAn chuid eile de “Nóra an Chúil Úmair”

Peata Geal Gleoite do Mháthar

‘A phlúirín mhilis na gcuacha mbuí, Tar chugham go gcuirfead an bhuairt ded’ chroí; Is na deora atá ‘ titim anuas go fuíoch Imeoidh siad le póga do mháthar.’ Curfá ‘Is tusa mo mhaoin, mo mhaoin, mo mhaoin, Is tusa mo mhaoin is mo bhábán; (nó ‘ghrá bán’) Is tusa mo mhaoin is mo chailínAn chuid eile de “Peata Geal Gleoite do Mháthar”

A Mháire Mhilis Bhreá

A Mháire mhilis bhreá, Do dh’fhuig an saighead seo im’ lár, Ní leigheasfar in Oileán na Fódhla, ‘S do bhéarfainn dar mo lámh Dá bhfaighfeá féin mo chás, Ná ligfear mé i mbás gan fóirthint. Ní chaithim unsa bídh, Ní chodlaím néal ó luím, Níl tapa ionam ná brí ná scáil bheag. Mara bhfaighfidh méAn chuid eile de “A Mháire Mhilis Bhreá”

Maidin Luain Chincíse

Maidin Luain Chincíse labhair an síofra sa ngleann Do bhailíodar na cága chun ábhacht a dhéanamh ann Do chruinníomar ‘na dtimpeall is do lasamar ár dtinte Agus thógamar ceo draíochta go haoibhinn os a gceann Is mó baile margaidh agus cathair aoibhin cheoil Agus cúirt ag na Sasanaigh chun seasamh ann ‘nár gcomhair Beir scéalaAn chuid eile de “Maidin Luain Chincíse”

Caoineadh Liam Uí Raghallaigh

I mo bhaintreach ‘s ‘mo mhaighdean fágadh mé go h-óg Nó ar chuala sibh, a chairde, gur báitheadh mo mhíle stór Dá mbeinnse amuigh an lá sin ‘s ‘mo dhá láimh sa mbuille mór Dhéanfainn dídean dhuit, a Willie Reilly, is leigheasfainn do bhrón An cuimhin libh an lá bhí an tsráid seo lán deAn chuid eile de “Caoineadh Liam Uí Raghallaigh”

A Chumaraigh Aoibhinn Ó

Mo bheannacht ó chroí dod’ thír’s dod’ shléibhtibh A Chumaraigh Aoibhinn, Ó. ‘S dod’ mhuintir shuairc ar dual dóibh féile A Chumaraigh Aoibhinn, Ó. Do shrutháin gheala’s do choillte craobhach, Do ghleannta meala’s do bhánta léire, Ó, grá mo chroí iad súd le chéile. A Chumaraigh Aoibhinn,Ó. Is dathúil breá do chruacha scéimh-chruth A ChumaraighAn chuid eile de “A Chumaraigh Aoibhinn Ó”

Pilib Séimh Ó Fathaigh

Aréir ‘s mé ag machnamh ar mhaoilinn an leasaCé chífinn chugham ag tarraingt ach an tsíbhruinneall óg, A raibh brat cumha léi go talamh, a cuacha gan ceangal, A géaga léi ar leathadh is í ag síorshileadh deor;Dh’fhiosraíos féin den ainnir cén tír di nó a hainmAn tú síbhean na Craige, Ríon Airt nó Mór,An tú ÁineAn chuid eile de “Pilib Séimh Ó Fathaigh”