Cití na gCumann

Is do thánas an baile seo ‘réir Is do bhí sé ‘gam déanach go leor ‘S mé ar intinn an margadh a dhéanamh ‘S ná scarfainn léi féin go deo Níor tháinig a Daidí chun réitigh Cár mhiste dom é na dhóibh? Beirim slán agus beannacht as mo ghaolta ‘S ní chasfaidh mé fhéin goAn chuid eile de “Cití na gCumann”

Pilib Séimh Ó Fathaigh

Aréir ‘s mé ag machnamh ar mhaoilinn an leasaCé chífinn chugham ag tarraingt ach an tsíbhruinneall óg, A raibh brat cumha léi go talamh, a cuacha gan ceangal, A géaga léi ar leathadh is í ag síorshileadh deor;Dh’fhiosraíos féin den ainnir cén tír di nó a hainmAn tú síbhean na Craige, Ríon Airt nó Mór,An tú ÁineAn chuid eile de “Pilib Séimh Ó Fathaigh”

Ar Thaobh Chill an Fhuarthainn

Ar m’aisling  aréir tré néaltaibh im’ shuain dhom Do dhearcas an bhéchriostal dea-mhaorga an dress uaithne D’fhiosraigh sí go séimh díom an bhfuil aon léann ort ná buaireamh Do cháirde bheith tréith lag ar thaobh Chill an Fhuarthainn. Do phreabas suas trím’ néaltaibh mar nár mhéin liom an duan sin Nó go bhfuaireas thú goAn chuid eile de “Ar Thaobh Chill an Fhuarthainn”

Bóthar Chluain Meala

Ar mo ghabháil go B’leá Cliath dhomGo dian-mhoch ar maidinDo casadh cailín óg orm A raibh scáil a’ rósaí ‘na leacain,D’fhiosraigh díom an óigbhean“Cá gcónaíonn tú a mharcaigh?”“Cónaím i dtigh lóistínAr bhóthar Chluain Meala”“Is aithris scéal nua dhúinnÓ’r tú is déanaí d’fhág an baileAn maireann do chéileNó an raibh sí ariamh “Tá sí go tinn tréith lagMoAn chuid eile de “Bóthar Chluain Meala”

Sliabh na mBan

Ní airím véarsa ó lon ná ó chéirseach Is ní fhásann féar ins na gaortha ceart; Mar nach bhfuil suim ag an spéirbhean i spórt ná i bpléisiúir Ach í ag gol is ag béiceadh is ag réabadh bas. Á rá liom faoiseamh, ní bhfaighidh na sárfhir Aon oíche in Éirinn ná uain chun reast,An chuid eile de “Sliabh na mBan”

Ar Maidin is Mé i dTaisce Mo Chúraim

Ar maidin is mé i dtaisce mo chúraim I ngleanntan ‘s mé ag múscailt mo bhó. Ní raibh pearsa sna bailtibh ina ndúiseacht Ach mo chonairt go lúfar im dheóig Do dhearcas-sa an ainnir mhodhúil mhúinte Go raibh lasair ag loinnir ‘na snó ‘S bhí a basa aici á ngreadadh go tuirseach ‘Sí do chasadhAn chuid eile de “Ar Maidin is Mé i dTaisce Mo Chúraim”

Ar Éirinn Ní Neosfainn Cé hÍ

Aréir is mé téarnadh ar neoin Ar an taobh eile den teora seo thíos Do thaobhnaigh an spéirbhean im’ chomhair D’fhág taomanach breoite lag sinn Do ghéilleas dá méin is dá cló Dá béal tanaí beo-mhilis binn Do léimeas fé dhéin dul ‘na comhair ‘S ar Éirinn ní neosfainn cé hí Tá spéir-bhruinneall mhaorga dheasAn chuid eile de “Ar Éirinn Ní Neosfainn Cé hÍ”

Turas go Tír na n-Óg

Thá gaoth na tíre ‘ séideadh ‘s tá na h-éanlaith ag dul chun suain,Tá’n dobharchú ag dul chun síneadh ar an mbán,Ó aghaidh ruadh an tsléibheTagann méileachán na n-uan,Agus fuaim na caise ag caoineadh ar an dtrá;Tá uaigneas ar m’anam ‘s is fada liom an oíche,Ba mhian lem’ spioradh gluaiseacht leis an ngréinÓn mbuairt seoAn chuid eile de “Turas go Tír na n-Óg”

An Bhuatais

Ailliliú a dhuine, a chruinnigh an t-ualach Ar mhiste leat gluaiseacht nó an mairfir go bráth Bágún dod’ chistin a d’oirfeadh ró-mhór duit Is má chuirfear san uaigh leat é codail go sámh Dá mhéad iad do dhlithe, d’ionmhas is d’ualach  Chífirse an tuama romhat lán de na cnámha Ach de réir mar a thuigimAn chuid eile de “An Bhuatais”

An Buachaillín Bán

Tá mo chroí-se go tláth lag ‘s i lár mo chuid saothair Tagann lán tocht im chléibhse cé nár mhéin liom é rá Tá an díbirt i ndán dom ó bháin  bheannaibh Éireann Is fánach mo shaolsa ‘s is déarach mo chás Is cuimhin liom an tráth úd a ghrá ghil na n-ae istigh ThugasAn chuid eile de “An Buachaillín Bán”