Fáinne Geal an Lae

Ar maidin moch do ghabhas amach ar bruach Locha Léin,An Samhradh teacht ‘san chraobh le m’ais agus lonnradh te on ngréin;Ar thaisteal dom tré bhailtí puirt agus bánta míne réidh, Cé gheobhainn le m’ais ach an chúilfhionn deas le Fáinne Geal an Lae.One morning early as I marched out by the margin of Lough Neagh,The sunshineAn chuid eile de “Fáinne Geal an Lae”

Idir Aird Mhór is Eochaill

Idir Aird Mhór ‘s Eochaill sa ród seal do bhíosAr chóngar na taoide ‘s í ag tráchaint,Sea do dhearcas an ógbhean go mómharach binn’S a cuacha léi cíortha go básta.Is cailín ó Eochaill í, is eolach dom íIs tá sí gan pósadh go bpósfadsa í;Tá coróin gheal i mo phóca agus ólfaimid íIs fágfaimid siúdAn chuid eile de “Idir Aird Mhór is Eochaill”

Lá Fhéil’ Pádraig

Bhíos Lá ‘le Pádraig ‘mé im’ shuí i dtigh tábhairne,Bhí cuideachta álainn le m’ais ag ól.Bhí maidhre mhánla na gcuacha bánaA súil mar áirne ‘gus a grua mar rós.Bhí dís deartháir ann ‘na suí ar cheann cláir annThug searc is grá don fhaoileann óg.Fear súiste is ráinne is máistir scoláiríDo scrig a lán is do léigh neamhAn chuid eile de “Lá Fhéil’ Pádraig”

Máirín de Barra

A Mháirín is a mhúirín is a lúibín na gcraobh ngealIs cuimhin liom mar do shiúlamar drúchtán an fhéir ghlaisAr fágáil na n-úll is na gcnó is na gcoillteDo shláinte níor dhiúltaíos cé gur tinn dubhach liom féin sin A Mháirín de Barra, do mharaigh tú m’intinnDo chuir tú beo i dtalamh mé i ngan fhios dom mhuintirAn chuid eile de “Máirín de Barra”

Mo Thigh Beag Aerach

Tá crainnín aonair a bhfuil air géagaA bhriseann géirshioc is gaoth aduaidhAg fás go treorach ó thráth nach eol domIs sásta gleoite é, gan bhréig is buanTá éinín páirteach ar ghéig ‘na bharr san’Is é go fáiltiúil ag labhairt ó chroí’S i bhfios dom féineach, tá suite taobh leisMo thigh beag aerach sa ngleann seoAn chuid eile de “Mo Thigh Beag Aerach”

Na Conneries

A Choimín mhallaithe guímse deacair ort is gráin Mhic Dé, ‘S ar an ngasra úd tá ceangailte go dlúth led thaobh, Mar is sibh a dhearbhaigh i láthair Choisteala ar an triúr fear séimh Is a chuir na Connerys thar na farraigí go dtí na New South Wales.   An té bheadh ina sheasamh annAn chuid eile de “Na Conneries”

Na hIontaisí

A’ bhfeaca tu an t-iontas do chonnac-sa Luan Cásca:Madra rua a’fiadhach agus dialait ón Spáinn air;     Poc-fiadh ar a mhuin thiar is é seinim ar chláirsighDamhain-alla is cóir aige is é a’ tógaint caisleán dóibh. A’ bhfeaca tú an t-iontas do chonnac-sa an lá úd:Cnoc Mhaol-Domhnaigh istigh ar bórd árthaighBaile na Sagart á tharraingt thar sáile;Táilliúir iAn chuid eile de “Na hIontaisí”

An Carabhat

Is fada ‘tá fuaim ag gluaiseacht eadrainn,Ag tuar chun sparainne i gClár Uí Néill;Ó bhailtí na tuatha go bruach na farraige,Uabhar agus eagal agus ár ar Ghaedhil.Tá siosma ró mhór ins an gcuan seo in aice linn,An Eaglais buartha ar uair an Aifrinn,Ag sileadh na súl ag tabhairt cómhairle bhúr leasa dhíbh,Táim-se im chodladh nó is fíor mo scéal. A bhuachaillí croí ná bigí i bhfeirg liom,Is díbh-se spreagaim mo ráite béil;Tagann osna im chroí nuair a chím ná leanann sibhDlíghe na hEaglaise ‘s áilne méinn,Ach ag imeacht le baois ag déanamh aimhlis bhúr n-anamaMar a bheadh daill gan radharc ar mearathal,Geallaim-se dhíbh go bhfuil bhúr naimhde ag magadh fúibh,Táim-se im chodladh nó is fíor mo scéal. ‘Sé teagasc na cléire a’s réir na hEaglaise,An tslí mar measaim-se b’fhearr chun Dé;‘S ní ag dul chun an aonaigh le faobhar go feargach,Tréan fé arm chun lámhach na bpiléar.Nach dealbh an scéal é dá léigheadh ag GallachoinGurbh iad Clanna Gaedheal ‘tá ag déanamh an achrainn,Ag fealladh ar a chéile fé ghné gach seanacheirtBheist agus Carabhat bán do thréig.

A Mhúirnín Dílis

Má phósann tusa an t-iascaire beidh agat gan aon fhear A Mhúirnín dílis, Eibhlín Ó. Tógfaidh sé a shéolta maidin Dé hAoine Is má éiríonn stoirm ní chasfaidh sé chóidhche B’fhearra dhuit-se mise ‘gus an ceol atá sa phíob agam, A Mhúirnín dílis, Eibhlín Ó. Má phósann tusa an táilliúr beidh agat gan aon fhearAn chuid eile de “A Mhúirnín Dílis”

A Spailpín, a Rúin

A Spailpín, a rúin, dé do bheathasa chugainn Nó cár bhainis an fómhar chomh luath san? Dá mbeadh a fhios agam féin cá rabhais aréir Ba ghairid liom do bhéal a phógadh. A chailleach bhuí chróin, níor mhilis liom do phóg Is ní ghlacfainn céad bó mar spré leat, Mar go mb’fhearr liomsa póg óAn chuid eile de “A Spailpín, a Rúin”